• Từ trang chủ, chọn Menu “Thanh toán từ xa”.
  • Nhâp số tiền đơn hàng + Mô tả (nếu có) + thông tin khách hàng > nhấn Tạo link.
  • Ứng dụng hiển thị link thanh toán, bạn có thể:
    1. Copy và gửi link cho khách hàng nhập thẻ thanh toán
    2. Chia sẻ qua Zalo, SMS, Messenger, …
    3. Hoặc nhấn trực tiếp vào link để nhập thẻ thanh toán trên trang checkout của mPOS.