• Nhập Tên đăng nhập + Mật khẩu > nhấn nút Đăng nhập
  • Xác thực đăng nhập bằng nhập mã thiết bị mPOS, được in ở phía sau thiết bị của bạn. Nhập các số khoanh tròn màu đỏ như hình > Xác thực
  • Hoàn tất
Lưu ý: Trường hợp mã thiết mờ không rõ số, vui lòng đăng nhập vào website mpos.vn bằng tài khoản email > menu Cài đặt > Thiết bị thanh toán để lấy mã. Hoặc liên hệ CSKH 1900 636488 để được hỗ trợ.