• Bật nguồn thiết bị TingBox
 • Thiết bị thông báo: Đã kết nối máy chủ thành công
 • Thiết bị hiển thị QR tĩnh cửa hàng bao gồm: Tên đăng nhập (mobile User), Hỉnh ảnh mã QR, Tên đơn vị chấp nhận thẻ, Số tài khoản tham chiếu.
 • Khách hàng mở ứng dụng Ngân hàng sử dụng tính năng quét mã QR và quét mã QR tĩnh cửa hàng hiển thị trên thiết bị TingBox
 • Trên ứng dụng ngân hàng khách hàng cần:
  1. Kiểm tra lại thông tin ĐVCNT trùng khớp với thông tin QR tĩnh cửa hàng.
  2. Nhập số tiền thanh toán > Xác nhận và Hoàn tất
  Lưu ý: Khách hàng KHÔNG sửa nội dung chuyển khoản
 • Giao dịch thành công → Thiết bị phát loa thông báo đã nhận được tiền “Ting ting! Đã nhận x.xxx đ”
Các bước xử lý TingBox không phát thông báo khi Khách hàng thanh toán thành công:
 • Vui lòng kiểm tra lại mạng Wifi nhà bạn có đang ổn định không ?
 • Trên thiết bị TingBox nhấn nút (Nguồn) 1 lần thiết bị sẽ phát thông báo về: trạng thái kết nối mạng + % PIN
 • Nếu mạng Wifi cũ không thể kết nối, vui lòng kết nối mạng Wifi/4G khác (xem hướng dẫn)
 • Kiểm tra lại âm lượng đang ở mức nào? nếu âm lượng nhỏ, hãy nhấn nút Tăng âm lượng.