• Truy cập web đăng nhập Mpos https://mpos.vn/login
 • Điền thông tin đăng nhập, trong đó::
  - Email: Email đăng ký với Mpos
  - Mật khẩu: 123456 (Mật khẩu mặc định nếu KH chưa thay đổi)
 • Chọn mục “Nhận tiền” trên thanh công cụ
 • Chọn mục “Phí và tài khoản NH nhận tiền” trên thanh công cụ
 • Truy cập web đăng nhập Mpos https://mpos.vn/login
 • Điền thông tin đăng nhập, trong đó::
  - Email: Email đăng ký với Mpos
  - Mật khẩu: 123456 (Mật khẩu mặc định nếu KH chưa thay đổi)
 • Nhấn vào nút thả ở cạnh mục “Cài đặt thông tin” trên thanh công cụ
 • Chọn mục “Trả góp”