• Thiết bị được sạc đầy PIN có thể sử dụng liên tục 8-9 giờ mới phải sạc.
  • Thiết bị có thể tự động thông báo dung lượng PIN còn lại khi không được kết nối với dây sạc.
  • Để tránh ảnh hưởng tới Giao dịch, bạn nên sạc thiết bị thường xuyên để tránh thiết bị hết PIN. Nếu thiết bị hết PIN hãy kết nối với bộ sạc và Bật nguồn lại thiết bị.
  • Nếu bạn thay đổi mật khẩu Wifi hoặc thay đổi tới vị trí khác... thì cần kết nối lại Wifi cho thiết bị (xem lại bước 2)
  • Nếu thiết bị được kết nối mạng bằng sim 4G, để thiết bị hoạt động tốt bạn hãy đặt thiết bị ở nơi có thể kết nối mạng tốt nhất.
  • Nếu bạn cần hỗ trợ chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 1900.63.69.56