Để bảo vệ quyền lợi của Quý đơn vị chấp nhận thẻ và tránh rủi ro khi thanh toán, cần lưu ý những điều sau:

 • Chỉ giao hàng cho khách sau khi ứng dụng thông báo Giao dịch thành công trên phần thông báo hoặc trong Lịch sử giao dịch.
 • Vui lòng kiểm tra giao dịch và yêu cầu khách hàng chọn thanh toán Chuyển tiền 247 (không chọn Chuyển khoản thường)
  1. Hình ảnh giao dịch KHÔNG hợp lệ: Chuyển khoản thường
  2. Hình ảnh giao dịch hợp lệ: Chuyển khoản 247
 • Nếu khách hàng chọn Chuyển tiền đặt lịch, cần yêu cầu khách hàng thực hiện lại Thanh toán ngay, không đặt lịch.
 • Khi thanh toán mã VietQR trên mPOS, cần lưu ý khách hàng: a. Đối với QR tĩnh cửa hàng
  1. Quét mã QR và Nhập số tiền để sử dụng tính năng Chuyển tiền 247
  2. Không nhập/sửa các thông tin và nội dung chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng.
  b. Đối với QR đơn hàng
  1. Không sửa số tiền và nội dung chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng.
  2. Không sửa thông tin người nhận tiền
 • Các giao dịch sử dụng Ví điện tử để quét VietQR đang thường xuyên xảy ra lỗi. Để hạn chế rủi ro, NEXTPAY khuyến nghị ĐVCNT hạn chế hoặc không nên để Khách hàng thanh toán VietQR bằng Ví điện tử.

  Lưu ý: Giao dịch qua Ví điện tử thường có Mã giao dịch Nhà cung cấp trả về khi thành công (TRX NCC) thường bắt đầu bằng ký tự MOMOxxxxx

 • Mọi vấn đề cần hỗ trợ về giao dịch mã QR, ĐVCNT vui lòng liên hệ hotline - CSKH mPOS để được hỗ trợ.