Phiên bản mới của ứng dụng mPOS.vn được phát triển với nhiều tính năng để mang đến cho Đơn vị chấp nhận thẻ trải nghiệm thanh toán tiện lợi hơn.