Tính tới thời điểm hiện tại, mPOS được hơn 100.000 cửa hàng/doanh nghiệp trên cả nước lựa chọn làm đối tác thanh toán. Danh sách các đối tác liên kết và các điểm kinh doanh có áp dụng chương trình trả góp 0% sẽ luôn được cập nhật mới và đa dạng để khách hàng có nhiều lựa chợn khi tham gia ""Trả góp 0% lãi suất"". Quý khách có thể truy cập danh sách đối tác liên kết cập nhật mới nhất tại ĐÂY