1. Điều 8 thông tư số 03/VBHN-NHNN ngày 15/11/2021của NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ Ngân hàng
 2. Chỉ thị 02/CT- NHNN Ngày 07/01/2021 - của NHNN Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong thoạt động thẻ NH.
 3. Điều 5, Điều 7 và các điều khoản khác theo Hợp đồng hợp tác chấp nhận thanh toán giữa các đơn vị chấp nhận hter và Vimo/mPOS.
 1. Giao dịch số tiền lớn so với giá trị đơn hàng trung bình của ngành nghề sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký (ví dụ cửa hàng thời trang giao dịch đơn hàng trung bình 1.000.000 VNĐ nhưng đột biến có những giao dịch giá trị đơn hàng đến 30 triệu đồng, 100 triệu đồng,...)
 2. Giao dịch phát sinh từ thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành.
 3. Các giao dịch liên tục, bất thường.

Thời gian xử lý giao dịch rủi ro do Ngân hàng & Tổ chức phát hành thẻ quy định: 180 ngày làm việc.

 1. Hóa đơn bán lẻ/hóa đơn VAT/ phiếu thu/ phiếu xuất kho/ phiếu giao hàng/hợp đồng mua bán,...
 2. Lưu ý: ĐVCNT cũng cần cung cấp HÌNH ẢNH CHỦ THẺ giao dịch tại cửa hàng thời điểm đó. Trong trường hợp không có, ĐVCNT vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân của chủ thẻ để thay thế.
 1. Tên Đơn vị, địa chỉ, sản phẩm/dịch vụ trùng khớp với đăng ký với mPOS.
 2. Tên người mua trùng với tên thẻ thanh toán.
 3. Chữ ký chủ thẻ giống chữ ký trên ứng dụng, chữ ký người bán.
 4. Ngày giao dịch, số tiền quẹt thẻ trùng số tiền thực hiện giao dịch qua mPOS.
 5. CMT/hộ chiếu/hình ảnh Chủ thẻ giao dịch tại Đơn vị (nếu có).
 6. Thông tin trao đổi mua bán đối với các giao dịch trực tuyến.

Thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành là thẻ ngân hàng được phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dấu hiệu để phân biệt thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành là: số điện thoại hỗ trợ trên thẻ không phải đầu số (+84) của Việt Nam.

Theo thông tin từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, về mặt thanh toán thẻ, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang bị các tổ chức tội phạm thẻ trong khu vực nhắm tới như một thị trường điểm đến, nơi thẻ giả mạo làm từ các nước khác được tội phạm đưa vào sử dụng tại thị trường Việt Nam. Hoặc các trường hợp thẻ bị trộm cắp được sử dụng tại Việt Nam. Điều này sẽ là trường hợp bất lợi cho ĐVCNT khi Chủ thẻ khiếu nại không thực hiện giao dịch, mua hàng hoá.

 1. Yêu cầu Chủ thẻ ký đúng tên của Chủ thẻ đã đăng ký với ngân hàng phát hành thẻ trên app mPOS và hoá đơn bán hàng ngay tại thời điểm mua hàng.
 2. Ghi trên hóa đơn bán lẻ "Tôi đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền gói dịch vụ này & không hoàn trả lại tiền với bất kỳ lý do gì" Hoặc: "Agree to pay the above total amount according to card issuer aggreement. No refund"
 3. ĐVCNT bắt buộc lưu trữ hoá đơn bán lẻ có chữ ký của chủ thẻ (tương tự mẫu trên). Ngoài ra, cần lưu trữ thêm hình ảnh hộ chiếu hoặc có hình ảnh camera ngay tại điểm chủ thẻ thực hiện giao dịch tại cửa hàng để hỗ trợ bảo vệ ĐVCNT khi có khiểu nại.
 1. “Tôi đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền gói dịch vụ này & không hoàn trả lại tiền với bất ký lý do gì”
 2. Hoặc: “Agree to pay the above total amount according to card isues aggreement. No refund”
Đối với các trường chủ thẻ không phải người trực tiếp thực hiện giao dịch (vì dụ kế toán công ty, vợ/chồng sử dụng thẻ,...); địa chỉ trên hoá đơn không trùng khớp với địa chỉ đăng ký với mPOS, ngày tháng giao dịch không khớp với hoá đơn,... thì liên hệ số hotline tại vùng trên trang: nextpay.vn/branches hoặc Hotline: 1900.63.64.88 hoặc Email: hotro@mpos.vn để được hỗ trợ.