Sau khi đăng nhập ứng dụng, màn hình Home sẽ hiển thị Mã VietQR tĩnh của cửa hàngBàn phím số tạo nhanh đơn hàng + Các nút thanh toán Left Menu