Mã VietQR tĩnh của cửa hàng trên giao diện ứng dụng mPOS.vn mới

- Khách hàng quét mã VietQR tĩnh trên màn hình Home để thanh toán tại quầy

- Khi nhấn vào mã VietQR tĩnh, màn hình sẽ hiển thị mã cùng đầy đủ các thông tin (Mobile User và Số tài khoản tham chiếu)

- Có thể chọn tải xuống/chia sẻ mã VietQR tĩnh hoặc in dán tại quầy

Hướng dẫn thanh toán VietQR trên giao diện ứng dụng mPOS.vn mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng mPOS.vn 

Bước 2: Tại Bàn phím tạo nhanh đơn hàng trên màn hình Home, nhập Số tiền cần thanh toán và Mô tả đơn hàng

Bước 3: Nhấn chọn nút “Tạo VietQR”

Bước 4: ĐVCNT hướng dẫn khách hàng mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng có hỗ trợ VIETQR và quét mã QR đã tạo ở Bước 4 để thanh toán đơn hàng. 

> Lưu ý: ĐVCNT có thể tải xuống/chia sẻ mã VietQR cho khách hàng để thanh toán

Bước 5: Nhấn nút “Kiểm tra đơn hàng” để kiểm tra tình trạng giao dịch