Tại trang chủ Đặt cọc > nhập mã giao dịch đặt cọc cần Hủy

Được in ngay sau khi giao dịch Kết toán thành công. Hoặc vào chi tiết giao dịch kết toán để in hóa đơn