Sau khi Chủ thẻ quẹt thẻ thanh toán trả góp. Người bán cần thông báo và hướng dẫn Chủ thẻ (Khách hàng) như sau:

  • mPOS sẽ thực hiện chuyển đổi trả góp thay cho Chủ thẻ và gửi thông báo ghi nhận GD trả góp qua tin nhắn đến số điện thoại của Chủ thẻ.
  • Chủ thẻ Không cần Liên hệ Ngân hàng hoặc Đăng ký chuyển đổi trả góp với Ngân hàng phát hành thẻ, Ngay cả khi chủ thẻ nhận được thông báo từ Ngân hàng qua ứng dụng, tin nhắn.
  • Trường hợp Chủ thẻ vẫn cố tình thực hiện Liên hệ/Thông báo hoặc Đăng ký với ngân hàng để chuyển đổi trả góp, thì GD có thể bị Huỷ và chủ thẻ sẽ bị tính thêm phí trả góp với ngân hàng.