• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ Mua trước trả sau
 • Mở ứng dụng mPOS và chọn menu Mua trước trả sau.
  1. Tại trang chủ > menu Mua trước trả sau
  2. Nhập số tiền (Hỗ trợ Đơn hàng từ 50k - 25triệu) và chọn Mua trước trả sau
  3. Chọn Home Credit
 • Hiển thị QR đơn hàng để Người dùng ứng dụng HomeCredit quét và xác nhận thanh toán.
  1. Quét mã QR hoặc chia sẻ link cho khách hàng thanh toán trực tuyến
  2. Theo dõi trạng thái thanh toán bằng cách nhấn "Kiểm tra đơn hàng".
 • Mở ứng dụng HomeCredit và truy cập trang chủ.
  1. Nhấn vào nút để quét mã QR thanh toán
  2. Đưa mã QR tạo từ app mPOS vào giữa khung hình
 • Chọn kỳ hạn thanh toán
  1. Chọn kỳ hạn thanh toán thích hợp
  2. Nhấn vào nút “Xác nhận”
 • Kiểm tra thông tin giao dịch
  1. Review lại thông tin kỳ hạn thanh toán
  2. Nhấn vào nút “Xác thực bằng OTP”
 • Xác thực bằng OTP
  1. Nhập mã xác thực gửi đến số điện thoại của bạn
  2. Nhấn vào nút “Gửi”
 • Hoàn tất giao dịch