• Có thể tài khoản của bạn đang được xét duyệt, hãy kiên nhẫn mPOS sẽ thông báo cho bạn ngay sau khi kích hoạt thành công.
  • Nếu bạn phải chờ quá lâu vui lòng liên hệ Hotline: 1900 636488 để được hỗ trợ.
  • Nếu tài khoản đã được kích hoạt, hãy kết nối mạng cho thiết bị TingBox để bắt đầu nhận thanh toán.
  • Vui lòng truy cập mPOS.vn và Đăng ký tài khoản mPOS
  • Sau khi bạn đăng ký, mPOS sẽ xét duyệt và yêu cầu bạn bổ sung hồ sơ (nếu cần).