• Chọn Menu “Thanh toán QR-Code”.
  • Chọn > QR-Code Ví điện tử / QR-Code Ngân hàng mà khách hàng đang sử dụng.
  • Nhập Số tiền đơn hàng + Mô tả đơn hàng (nếu có), thông tin khách hàng > nhấn Tiếp tục.
  • Ứng dụng hiển thị mã QR-Code đơn hàng.
  • Khách hàng sử dụng ứng dụng Ngân hàng/Ví điện tử tương ứng > Quét mã QR Code để thanh toán.
  • Giao dịch hoàn tất.