LƯU Ý:

 • Quý Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) không tự ý hoàn/hủy theo các hình thức khác như: tự chuyển khoản, tự hoàn tiền mặt, tự thỏa thuận ngoài,... để tránh xảy ra bất lợi khi có khiếu nại, tranh chấp.
 • Ngân hàng phát hành quy định thời gian hoàn tiền từ 07 - 15 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm mPOS xác nhận hủy giao dịch.
 • Các yêu cầu HỦY GIAO DỊCH sẽ được VIMO-MPOS kiểm tra và chấp nhận trong trường hợp giao dịch đủ điều kiện thực hiện.

 • Mở ứng dụng mPOS.vn, chọn nút Menu góc trên cùng bên trái > Chọn Lịch sử giao dịch
 • Đối với giao dịch ở trạng thái “THÀNH CÔNG”: Chọn giao dịch muốn hủy > Nhấn Hủy giao dịch, tiền sẽ tự động hoàn về cho chủ thẻ
  Đối với giao dịch ở trạng thái “ĐÃ KẾT TOÁN”: ĐVCNT vui lòng sử dụng email đã đăng ký với mPOS gửi yêu cầu về địa chỉ email hotro@mpos.vn theo mẫu dưới đây:
  > Tiêu đề: “HỦY GIAO DỊCH HOÀN TIỀN VỀ CHO CHỦ THẺ”
  > Nội dung email bao gồm:
  1. Chi tiết giao dịch cần HỦY
  2. Số tiền cần hoàn trả về cho chủ thẻ (Đối với trường hợp ĐVCNT muốn hoàn trả một phần số tiền đã giao dịch)
 • Đăng nhập vào website mPOS.vn > Chọn xem mục Lịch sử giao dịch
 • Đối với giao dịch ở trạng thái “THÀNH CÔNG”: Chọn giao dịch muốn hủy > Nhấn Chi tiết > Kéo thanh cuộn xuống cuối trang và nhấn HỦY, sau đó tiền sẽ tự động hoàn về cho chủ thẻ.
  Đối với giao dịch ở trạng thái “ĐÃ KẾT TOÁN” hoặc “ĐÃ THANH TOÁN”: ĐVCNT vui lòng sử dụng email đã đăng ký với mPOS gửi yêu cầu về địa chỉ email hotro@mpos.vn theo mẫu dưới đây:
  > Tiêu đề: “HỦY GIAO DỊCH HOÀN TIỀN VỀ CHO CHỦ THẺ”
  > Nội dung email bao gồm:
  1. Chi tiết giao dịch cần HỦY
  2. Số tiền cần hoàn trả về cho chủ thẻ (Đối với trường hợp ĐVCNT muốn hoàn trả một phần số tiền đã giao dịch)