Là thao tác Xác nhận giao dịch thực sự hoàn tất (ghi nhận GD được trả tiền), nhằm khẳng định với Ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán là người mua sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về GD.
Người bán có thể thực hiện Kết toán giao dịch nhiều lần trong ngày, hoặc Hệ thống sẽ tự động thực hiện Kết toán vào cuối ngày.
Trường hợp bất khả kháng Người bán bắt buộc phải Huỷ thì Liên hệ CSKH để được hỗ trợ.

  • Chọn Menu > Lịch sử giao dịch
  • Chọn Tab > Chưa kết toán
  • Chọn nút > Kết toán (chỉ kết toán được những GD thành công)
  • Hoàn tất