• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ Trả góp
 • Mở ứng dụng mPOS và truy cập trang chủ.
  1. Nhập số tiền
  2. Nhấn vào nút "Trả góp"
  3. Chọn "Kiểm tra thẻ trả góp"

  Và có thể chọn “Kiểm tra thẻ trả góp” ở Left menu hoặc Menu “Kiểm tra thẻ trả góp”

 • Nhập thông tin thẻ
  1. Nhập 10 số đầu của thẻ
  2. Nhập ngày hết hạn thẻ (MM/YY).
  3. Nhập số tiền đơn hàng
  4. Nhấn "Kiểm tra" để xác nhận thông tin thẻ
 • Nếu thẻ đủ điều kiện trả góp sẽ hiển thị các thông tin như sau
  1. Các kỳ trả góp được hỗ trợ
  2. Phí dịch vụ và phí chuyển đổi trả góp
  3. Số tiền trả góp mỗi tháng
  4. Tổng tiền thanh toán
  Chọn “Hoàn tất” để kết thúc quy trình kiểm tra thẻ và hỗ trợ trả góp.