1. Tại trang chủ Đặt cọc > chọn icon Lịch sử giao dịch
  2. Trạng thái GD: Thành công
  3. Trạng thái GD: Kết toán
  4. Trạng thái GD: Hủy
 • Giao dịch quẹt/chạm thẻ thanh toán thành công - Thời gian kết toán còn lại 6 ngày:

  1. Trong thời gian 06 ngày ĐVCNT có thể nhấn Kết toán vào bất kỳ ngày nào, khi nhấn Kết toán GD sẽ được ghi nhận Thanh toán.
  2. Thời gian tạm ứng 06 ngày được tính cho từng giao dịch tạm ứng.
  3. Hết thời gian 06 ngày hệ thống sẽ tự động Hủy giao dịch > Tiền về chủ thẻ ngay lập tức và không phát sinh phí GD.
  Khi sắp hết thời hạn tạm ứng, ĐVCNT nên thực hiện Kết toán trước khi hệ thống tự động Hủy GD
 • Giao dịch sẽ được ghi nhận thanh toán cho ĐVCNT theo hợp đồng, và không thể Hủy giao dịch này.

 • Là Giao dịch ĐVCNT chủ động Hủy trong thời gian tạm ứng, hoặc hệ thống tự đông Hủy khi hết thời gian tạm ứng. Tiền về chủ thẻ ngay lập tức và không phát sinh phí giao dịch.