• Mở nguồn thiết bị > tại màn hình thiết bị vuốt lên để chọn > menu App Store
  • Tại Menu Home (trang chủ của App store) > chọn ứng dụng mPOS.vn > nhấn nút Update (cập nhật).
  • Sau khi hoàn tất quá trình tải xuống > nhấn nút Open (mở) để mở ứng dụng và bắt đầu sử dụng. Hoặc tại màn hình danh sách ứng dụng nhấn vào biểu tượng [app mpOS - mPOS.vn] để mở ứng dụng.