• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
  • Máy in cần được sạc điện đầy đủ và đã được lắp giấy nhiệt
  • Máy in S85 giữ nút nguồn 5s để bật nguồn
  • Thiết bị Mini SmartPOS chọn và giữ biểu tưởng Bluetooth > Chọn Ghép nối thiết bị mới
  • Chọn icon Máy in S85 > nhập Mã: 1234 > chọn OK
  • Hoàn tất