• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
  • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Tạo link từ xa > Nhập thông tin khách hàng (nếu có) > Nhấn nút Tạo link
  • Ứng dụng hiển thị Link thanh toánQR của link thanh toán. Chọn Copy link, Chia sẻ hoặc Quét mã QR để thanh toán
  • Hoàn tất giao dịch