• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
  • Kết nối Wifi/Có thẻ SIM 4G
  • Đơn hàng thanh toán từ 3.000.000 VNĐ
  • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Trả góp
  • Chọn Thẻ tín dụng quốc tế/Thẻ tín dụng Napas > Chọn Ngân hàng trả góp > Kiểm tra thẻ hỗ trợ trả góp > Loại thẻ thanh toán + Kỳ trả góp
  • Tạo link > Nhấn Nút Tạo link. Ứng dụng hiển thị Link thanh toánQR của link thanh toán
  • Hoàn tất giao dịch