• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
 • VietQR (QR tất cả các ngân hàng)
 • QR ví điện tử
  1. Zalo Pay
  2. Vimo
  3. Shopee Pay
  4. SmartPay
  5. Viettel Pay
  6. VinID
  7. Wechat
  8. Hana QR
 • Mở ứng dụng mPOS.vn, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Tạo VietQR hoặc QR ví điện tử > Nhấn Tiếp tục
 • Ứng dụng hiển thị QR đơn hàng tương ứng.
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking trên điện thoại > Chọn Quét QR > Hướng camera vào QR trên ứng dụng mPOS.vn
 • Hoàn tất giao dịch