Nhận tiền nhanh (NTN) là dịch vụ do Vimo/mPOS cung cấp nhằm hỗ trợ ĐVCNT (Đơn vị chấp nhận thẻ) nhận tiền thanh toán sớm vào ngày T (ngày phát sinh giao dịch) đối với các giao dịch đáp ứng điều kiện quy định của Vimo/mPOS.

 • Điều kiện

  Tài khoản được hoạt động trên hệ thống mPOS >=30 ngày và có phát sinh giao dịch thường xuyên

  Giao dịch quẹt thẻ thành công và được kết toán trừ các loại giao dịch thuộc:

  1. Các giao dịch của chủ quản đơn vị,
  2. Giao dịch thanh toán từ xa (qua link),
  3. Giao dịch MOTO/ đặt cọc
  4. Giao dịch thanh toán chạm (NFC)
  5. Giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng phát hành ngoài Việt Nam.

 • Hạn mức giao dịch và mức phí Nhận tiền nhanh

  Hạn mức giao dịch tối thiểu 100,000 VNĐ tối đa 200 triệu đồng

  Số tiền giao dịch Mức phí
  Dưới (<) 4,000,000 VNĐ 33,000 VNĐ
  Từ (>=) 4,000,000 VNĐ 0.5% * số tiền giao dịch
  * Lưu ý :
  1. Phí trên không bao gồm các phí khác theo thoả thuận (phí thanh toán thẻ, phí trả góp ,... )
  2. Phí không được hoàn trả khi yêu cầu NTN của đơn vị đã được thực hiện thành công.