• Vào Cài đặt > nhập từ khoá “Gboard” > chọn Bàn phím ảo > Chọn Gboard
  • Chọn Tuỳ chọn > Chọn Chiều cao bàn phím > Chọn chiều cao bàn phím mong muốn