• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Vào Cài đặt > Chọn Mạng và Internet
  • Chọn Wifi cần kết nối > Nhập mật khẩu > Chọn Kết nối
  • Lắp thẻ SIM vào khay đựng SIM
  • Vào Cài đặt > Chọn Mạng và Internet
  • Chọn Mạng di động để kết nối 4G