• Đây là thao tác Xác nhận giao dịch đã được hoàn tất (ghi nhận giao dịch được trả tiền) nhằm khẳng định với Ngân hàng và Đơn vị chấp nhận thanh toán là người mua sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về giao dịch.
  • Người bán có thể thực hiện kết toán giao dịch nhiều lần trong ngày, hoặc hệ thống sẽ tự động thực hiện kết toán vào cuối ngày.
  • Trong trường hợp bất khả kháng, người bán bắt buộc phải Huỷ, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ.
  • Mở ứng dụng mPOS.vn lite, chọn nút Menu góc trên cùng bên trái > Chọn Lịch sử giao dịch
  • Nhập mật khẩu đăng nhập > Nhấn Xác nhận
  • Tại Giao dịch gần đây, nhấn nút Kết toán (số lượng) giao dịch (Chỉ kết toán được những giao dịch thành công. VD: Kết toán 1 giao dịch) > Nhấn Xác nhận
  • Hoàn tất kết toán giao dịch