• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N31
 • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
 • Từ màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên phải
 • Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn nút và chọn “Kiểm tra thẻ trả góp”
  1. Nhập 8-10 số đầu BIN thẻ (8/10 tuỳ thuộc vào từng loại thẻ mà hệ thống yêu cầu nhập)
  2. Nhập ngày hết hạn thẻ (MM/YY)
  3. Nhập số tiền đơn hàng
  4. Nhấn "Kiểm tra" để xác nhận thông tin thẻ
  1. Các kỳ trả góp được hỗ trợ
  2. Phí dịch vụ và phí chuyển đổi trả góp
  3. Số tiền trả góp mỗi tháng
  4. Tổng tiền thanh toán