• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Tại màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên trái > Chọn Lịch sử giao dịch
  • Nhập mật khẩu > chọn Xác nhận > hiển thị Danh sách giao dịch
  • Truy cập mpos.vn > chọn Đăng nhập > nhập Email đăng ký mở tài khoản + mật khẩu > chọn Đăng nhập Link đăng nhập: https://mpos.vn/login
  • Tại menu chọn Quản trị giao dịch > chọn Lịch sử giao dịch