• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N31
 • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
 • Mã thiết bị phải được gán với Tài khoản
 • Từ màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên phải
 • Chọn Home Credit
  1. Nhập số tiền (Hỗ trợ Đơn hàng từ 50k - 25triệu) và chọn Mua trước trả sau hoặc Trả góp
  2. Chọn Muadee

  a. Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn biệu tượng > Chọn Mua trước trả sau > Chọn Muadee

  b. Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Trả góp > Chọn Muadee

 • Hiển thị QR đơn hàng để Người dùng ứng dụng HomeCredit quét và xác nhận thanh toán.
  1. Quét mã QR hoặc chia sẻ link cho khách hàng quét để thanh toán.
  2. Theo dõi trạng thái thanh toán bằng cách nhấn "Kiểm tra đơn hàng".
 • Mở ứng dụng Muadee và truy cập trang chủ.
  1. Nhấn vào nút để quét mã QR thanh toán
  2. Đưa mã QR tạo từ app mPOS vào giữa khung hình
 • Lựa chọn thẻ thanh toán và kế hoạch thanh toán

  Chọn Thẻ thanh toán và Kế hoạch thanh toán thích hợp > Chọn Xác nhận thanh toán

 • Chọn mã khuyến mãi (Nếu có) cho đơn hàng

  Chọn thêm mã khuyến mãi và áp dụng cho đơn hàng (nếu có) > chọn Xác nhận thanh toán

 • Xác thực bằng OTP

  Khách hàng nhập mã OTP của MuaDee

 • Hoàn tất giao dịch

  Hoàn tất giao dịch > Thu ngân nhấn nút Kiểm tra đơn hàng trên app mPOS