• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N31
 • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
 • Từ màn hình chính, chọn nút    góc trên cùng bên phải để chuyển sang các tính năng thanh toán
 • Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Quẹt thẻ
 • Thiết bị hiển thị số tiền và hướng dẫn thanh toán
  1. Cắm thẻ chip vào khe thẻ chip
  2. Chạm thẻ Contactless hoặc điện thoại cài ví Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay vào .
  Màn hình thiết bị hoặc biểu tượng mặt sau thiết bị.
 • Hoàn tất giao dịch