• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Đơn hàng thanh toán từ 3.000.000 VNĐ
  • Nhập số tiền + Kiểm tra thẻ
  • Chọn kỳ trả góp + Nhập thông tin chủ thẻ
  • Kiểm tra thông tinXác nhận thanh toán
  • Hoàn tất giao dịch