• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Đơn hàng thanh toán từ 3.000.000 VNĐ
  • Từ màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên phải để chuyển sang các tính năng thanh toán
  • Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Trả góp
  • Chọn ngân hàng trả gópnhập 6 số đầu BIN của thẻ > Chọn Tiếp tục
  • Thiết bị hiển thị số tiền thanh toán > Chọn Quẹt thẻ
  • Kiểm tra và chọn các thông tin trả góp: Kỳ trả góp + Các loại phí (nếu có) > Tiếp tục
  • Nhập thông tin chủ thẻ (Số điện thoại + CCCD) > Xác nhận
  • Hoàn tất giao dịch