• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Đơn hàng thanh toán từ 3.000.000 VNĐ
  • Từ màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên phải
  • Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Trả góp
  • Chọn ngân hàng phát hành thẻ của khách hàng + Kiểm tra đầu BIN thẻ hỗ trợ trả góp
  • Chọn loại thẻ > Chọn kỳ trả góp > tích chọn Tạo link trả góp > chọn Người chịu phí > chọn Tạo Link
  • Nhập mô tả đơn hàng (nếu có) > chọn Xác nhận
  • Hiển thị mã QR link trả góp