• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N31
 • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
 • OTA thông báo thông tin đặt phòng cho Khách hàng và Chủ khách sạn (các OTA hỗ trợ: Agoda, Traveloka, Expedia, Ctrip)
 • Từ màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên phải để chuyển sang các tính năng thanh toán
 • Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn MoTo
 • Nhập Thông tin trước khi thanh toán gồm: Mã đặt phòng, Thông tin khách hàng (SĐT, Email – không bắt buộc)
 • Nhập đầy đủ thông tin thẻ > chọn Thanh toán (Thông tin thanh toán đã được cũng cấp từ OTA)
  1. Số thẻ: Số thẻ tín dụng/ghi nợ, hệ thống sẽ tự động nhận diện và hiển thị logo VISA/MASTER/JCB/… tương ứng với loại thẻ.
  2. Tên in trên thẻ: Tên chủ thẻ
  3. Tháng/Năm hết hạn: Tháng và năm hết hạn của thẻ
  4. Số CVV/CVC: Số bảo mật in sau thẻ, gồm 3-4 chữ số
 • Hoàn tất giao dịch