• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N31
 • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
 • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, tại trang chủ đang hiển thị QR tĩnh cửa hàng bao gồm các thông tin:
  1. Ảnh QR
  2. Tên ĐVCNT
  3. Số tài khoản tham chiếu
  4. Tên tài khoản đăng nhập
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking hoặc một trong các ứng dụng ví điện tử dưới đây để quét mã QR tĩnh cửa hàng > Tại ứng dụng, chọn Quét QR > hướng vào QR tĩnh trên ứng dụng mPOS.vn.
 • Khách hàng kiểm tra lại thông tin ĐVCNT trùng khớp với thông tin QR tĩnh cửa hàng. Khách hàng nhập số tiền thanh toán > Xác nhậnHoàn tất (Lưu ý: Khách hàng KHÔNG sửa thông tin Người thụ hưởng, nội dung chuyển khoản
 • Hoàn tất giao dịch