Trường hợp bạn không có mạng Wifi. Hãy làm theo hướng dẫn sau để kết nối mạng 3G qua SIM Data:

  • Tháo nắp PIN đằng sau máy (sử dụng ngón cái và trỏ đồng thời bóp ngàm ở vị trí 1+2 và kéo nắp lưng ra)
  • Lắp SIM vào khe sim (vị trí 3)
  • Reboot lại thiết bị để máy nhận SIM