• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N33
 • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, chọn chức năng Quẹt thẻ
 • Nhập số tiền + Mô tả đơn hàng (nếu có) + Thông tin khách hàng > Nhấn Tiếp tục
 • Chọn một trong số các phương thức thanh toán để tiến hành giao dịch
  1. Quẹt thẻ từ vào khe đọc thẻ từ
  2. Cắm thẻ chip vào khe thẻ chip
  3. Chạm thẻ Contactless hoặc điện thoại cài ví Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay vào màn hình thiết bị hoặc biểu tượng mặt trên thiết bị
 • Hoàn tất giao dịch