• Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại Trang chủ > Nhập Số tiền + Mô tả (Nếu có) > chọn Trả góp > chọn Tạo link trả góp > Chọn Ngân hàng
 • Chọn Loại thẻ thanh toán + Kỳ trả góp > chọn Tiếp tục
 • Kiểm tra lại thông tin tạo link trả góp, đọc kỹ các nội dung lưu ý của Ngân hàng hỗ trợ trả góp > Nhấn Tạo link > Tạo link trả góp thành công
  1. Tải xuống: Tải QR để thanh toán.
  2. Copy: Sao chép link trả góp.
  3. Chia sẻ: Chia sẻ link trả góp.
  4. Kiểm tra: Xem trạng thái giao dịch.
  1. Mã QR chỉ thanh toán 01 lần cho 1 đơn hàng.
  2. Khách hàng KHÔNG sửa số tiền + Nội chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng/Ví điện tử
  3. Mã QR có thời gian thanh toán tối đa trong 60 phút.
  4. ĐVCNT có thể gửi ảnh mã QR này cho khách hàng thanh toán qua zalo, messenger…
 • Giao dịch hoàn tất ĐVCNT có thể kiểm tra trạng thái giao dịch tại App/Web mPOS.vn
  1. App mPOS > Menu trái > chọn Lịch sử giao dịch > Tab Giao dịch khác
  2. Web mPOS > Quản trị giao dịch > Lịch sử giao dịch
 • Chủ thẻ nhấn vào LinkĐVCNT đã tạo trước đó > Xác nhận lại thông tin thanh toán
 • Nhập thông tin thẻ thanh toán & Hoàn tất giao dịch Lưu ý dành cho chủ thẻ trả góp:
  1. mPOS sẽ tự động chuyển đổi giao dịch trả góp.
  2. Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ Ngân hàng để đăng ký trả góp qua Web/App/Gọi điện/Nhắn tin.
  3. Nếu chủ thẻ tự ý đăng ký, ĐVCNT sẽ không được Hoàn trả phí trả góp cho GD này.
  4. Thông tin GD đã được gửi đến số điện thoại chủ thẻ qua Zalo/SMS.