• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N33
 • Kết nối Wifi/Có thẻ SIM 4G

Lưu ý: Các GD sử dụng Ví điện tử (Momo, ZaloPay...) quét đơn hàng VietQR đang thường xuyên xảy ra lỗi. Vậy để hạn chế rủi ro, NextPay khuyến nghị ĐVCNT hạn chế hoặc không nên để Khách hàng thanh toán VietQR bằng Ví điện tử (Momo, Zalopay..). Xin cảm ơn!

 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Tạo VietQR hoặc QR ví điện tử > nhấn Tiếp tục
 • Ứng dụng mPOS hiển thị QR đơn hàng tương ứng.

  Khách hàng mở ứng dụng mobile banking/ví điện tử > Chọn Quét QR > kiểm tra lại thông tin đơn hàng và Xác nhận thanh toán

  Các lưu ý khi sử dụng:
  1. Mã QR chỉ thanh toán 01 lần cho 1 đơn hàng.
  2. Khách hàng KHÔNG sửa số tiền + Nội chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng/Ví điện tử
  3. Mã QR có thời gian thanh toán tối đa trong 60 phút.
  4. ĐVCNT có thể gửi ảnh mã QR này cho khách hàng thanh toán qua zalo, messenger…
 • Hoàn tất giao dịch