• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị N33
 • Kết nối Wifi/Có thẻ SIM 4G
 • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ trả góp
 • Mở ứng dụng mPOS trên thiết bị, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Trả góp > Nhấn Quẹt thẻ
 • Kiểm tra thẻ đủ điều kiện trả góp.
  Khách hàng chọn 1 trong 2 cách:
  1. Cắm thẻ chip
  2. Chạm thẻ không tiếp xúc
 • Chọn Kỳ trả góp + Nhập thông tin chủ thẻ
 • Kiểm tra lại thông tinQuẹt thẻ thanh toán (Cắm thẻ Chip/Chạm thẻ không tiếp xúc)
 • Hoàn tất giao dịch