• Hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, sau đó đăng nhập vào ứng dụng.
  • Tại màn hình trang chủ sẽ xuất hiện box thông báo “Cập nhật tính năng mới” nhấn nút Đồng ý. Hoặc nhấn vào nút “Phiên bản mới” tại góc trên cùng bên trái màn hình trang chủ.
  • Ứng dụng sẽ chuyển tới màn hình Đăng nhập với giao diện mới. Nhập Tên đăng nhập + Mật khẩu để bắt đầu trải nghiệm ứng dụng với giao diện hoàn toàn mới.