Thẻ có chữ “Debit” (Ghi nợ) + thẻ ATM thường

Thẻ có chữ “Credit” (tín dụng) hoặc không ghi chữ “Credit”

Thẻ tín dụng Napas

Thẻ 2 trong 1 vừa là “Credit” + “Debit”