• Vào Lịch sử giao dịch > Danh mục Giao dịch khác > chọn GD muốn nhận tiền nhanh > nhấn Chi tiết giao dịch > Chọn “Tôi muốn nhận tiền nhanh vào tài khoản”
  • Kiểm tra thông tin > Chọn “Xác nhận”
  • Hoàn tất gửi yêu cầu nhận tiền nhanh, mPOS cần ít nhất 30/45 phút để duyệt yêu cầu. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ĐVCNT đã đăng ký với mPOS. (Chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 7 từ 8h-11h30.)