• Có thông báo ngay lập tức khi có giao dịch và được lưu trữ ở hộp thư
 • Hộp thư được phân loại rõ ràng vào 3 tab khác nhau: Tất cả; Giao dịch; Nhắc nhở; Tin tức; Ưu đãi, khuyến mãi
  1. Tab “Tất cả” giúp dễ dàng theo dõi tất cả các thông báo từ các giao dịch đến các nhắc nhở, các sự kiện quan trọng.
  2. Tab “Giao dịch” tập trung vào thông báo liên quan đến các giao dịch cụ thể, bao gồm các loại giao dịch: Link trả góp, Link trả thẳng, QR đơn hàng, GD Qr tĩnh. Bằng cách có thể dễ dàng theo dõi các thông tin giao dịch và đảm bảo rằng không có gì bị bỏ lỡ.
  3. Tab “Nhắc nhở” là nơi có thể tìm thấy tất cả các thông báo nhắc nhở những thông tin cần xử lý
  4. Tab “Tin tức” giúp dễ dàng theo dõi các thông báo mới nhất về các sự kiện, tin tức và cập nhật quan trọng từ hệ thống
  5. Tab “Ưu đãi, khuyến mãi” là nơi có thể dễ dàng tìm thấy các ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
 • Chi tiết thông báo
  1. Thông báo giao dịch gồm: Link trả góp, Link trả thẳng, QR đơn hàng, GD Qr tĩnh
  2. Thông báo nhắc nhở
  3. Thông báo tin tức:
  4. Thông báo Ưu đãi, khuyến mãi: