• Đăng nhập Portal mPOS : https://mpos.vn/login
 • Tại menu left chọn Chương trình sự kiện > chọn Siêu hội trả góp Trang Siêu hội trả góp bao gồm:
  • Tổng hợp thống kê hạn mức, giao dịch và chính sách chương trình
   1. Hạn mức còn lại: Tổng số tiền còn lại trong chương trình
   2. Hạn mức đã dùng: Tổng số tiền đã được sử dụng trong chương trình
   3. Khuyến mãi thành công: Tổng số giao dịch đã được áp dụng khuyến mãi thành công
   4. Banner: Banner điều khoản và chính sách của chương trình > nhấn vào banner để xem Chi tiết chương trình
  • Lọc thông kê
   1. Trong khoảng thời gian: nhập Ngày bắt đầuNgày Kết thúc
   2. Trạng thái giao dịch: Nhấn vào icon “ ” để chọn trạng thái giao dịch
   3. Trạng thái khuyến mại: nhấn vào icon “ ” để chọn trạng thái khuyến mại
   4. Chương trình khuyến mại: nhấn vào icon “ ” để chọn chương trình khuyến mại được áp dụng

   >>> Sau khi chọn các trường thông tin lọc thống kê > nhấn vào nút “Thống kê” để lọc dach sách giao dịch áp dụng khuyến mãi

  • Danh sách giao dịch áp dụng khuyến mại Bảng danh sách giao dịch áp dụng khuyến mại bao gôm các thông tin sau:
   1. Thời gian: Thời gian thực hiện giao dịch
   2. Mã giao dịch/ Mã chuẩn chi
   3. TID/ Mobile
   4. Chủ thẻ: Loại thẻ, Ngân hàng, Tên chủ thẻ, Số thẻ
   5. Số tiền đơn hàng: Số tiền đơn hàng và Khuyến mãi của đơn hàng (Nếu có)
   6. Tổng thanh toán: Tổng tiền chủ thẻ phải thanh toán cho Merchant
   7. Phí GD/Trả góp: Phí giao dịch, Phí trả góp
   8. Trạng thái KM: Trạng thái khuyến mãi của đơn hàng Thành công hoặc Thất bại (di chuột vào icon “ ” để xem lý do)
   9. Thao tác: nhấn vào “Chi tiết” để xem chi tiết của từng giao dịch
*** Xem Giao dịch có áp dụng mã Khuyến mại, trong danh sách Lịch sử giao dịch trả góp (Tại menu left nhấn vào Quản trị giao dịch > chọn Lịch sử giao dịch trả góp, tại cột Số tiền đơn hàng những giao dịch nào được áp dụng khuyến mại sẽ hiển thị số tiền khuyến mại)