• Đăng nhập vào website mPOS.vn > Tại góc bên phải màn hình kích chọn biểu tượng “quả chuông” để xem thông báo.

  *** biểu tượng “quả chuông”

  Lưu ý khi xem thông báo trên Portal mPOS:

  1. Sẽ hiển thị toàn bộ thông báo của tất cả tài khoản thanh toán trên ứng dụng mpos.
  2. Nếu đánh dấu tin đã đọc trên Portal, tin đó sẽ được đánh dấu là đã đọc trên Portal. Tuy nhiên, trên ứng dụng mpos tin đó vẫn sẽ hiển thị là chưa đọc cho đến khi thực sự mở tin và đọc.
  3. Nếu đăng nhập vào App bằng tài khoản Gmail, tin nào đã được đánh dấu là đã đọc trên Portal cũng sẽ được đánh dấu là đã đọc trên App.
  4. Để đảm bảo nhận được tất cả thông báo mới nhất, vui lòng F5 lại trang web.

  Hộp thư thông báo được phân loại thành các tab: Tất cả, Giao dịch, Nhắc nhở, Tin tức, Ưu đãi-khuyến mãi

  1. Tab "Tất cả": Xem tất cả thông báo từ giao dịch, nhắc nhở, sự kiện, Tin tức và Ưu đãi, khuyến mãi
  2. Tab "Giao dịch": Theo dõi thông báo về giao dịch như Link trả góp, Link trả thẳng, và QR đơn hàng.
  3. Tab "Nhắc nhở": Kiểm tra thông báo về các công việc cần xử lý.
  4. Tab “Tin tức” giúp dễ dàng theo dõi các thông báo mới nhất về các sự kiện, tin tức và cập nhật quan trọng từ hệ thống.
  5. Tab “Ưu đãi, khuyến mãi” là nơi có thể dễ dàng tìm thấy các ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

  Mỗi tab được thiết kế để giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

 • Nhấn vào một thông báo để xem “Chi tiết thông báo” tương ứng.