• Đăng nhập vào website mPOS.vn > Tại góc bên phải màn hình kích chọn biểu tượng “quả chuông” để xem thông báo.

  *** biểu tượng “quả chuông”

  Khi xem thông báo trên Portal mPOS sẽ hiển thị toàn bộ thông báo của tất cả tài khoản thanh toán trên ứng dụng mpos.

  Hộp thư thông báo được phân loại thành các tab: Tất cả, Giao dịch, Nhắc nhở...

  1. Tab "Tất cả": Xem tất cả thông báo từ giao dịch đến nhắc nhở và sự kiện.
  2. Tab "Giao dịch": Theo dõi thông báo về giao dịch như Link trả góp, Link trả thẳng, và QR đơn hàng.
  3. Tab "Nhắc nhở": Kiểm tra thông báo về các công việc cần xử lý.

  Mỗi tab được thiết kế để giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

 • Nhấn vào một thông báo để xem “Chi tiết thông báo” tương ứng.