Trang Quản lý Công văn hiển thị danh sách các công văn của Merchant.
 • Đăng nhập thành công vào website mPOS.vn > Tại menu nhấn chọn “Hồ sơ ĐVCNT” > Chọn “Công văn”
  Thông tin hiển thị bao gồm: Số công văn, Loại công văn, Tên công văn, Ngày ban hành, Ngày hiệu lực, ngày kết thúc, Thao tác.
 • Nhấn vào “Chi tiết” để xem chi tiết công văn tương ứng.
  1. Mã công văn: thông tin Mã công văn
  2. Loại công văn: Phí, Thiết bị, Sản phẩm dịch vụ, Khác
  3. Ngày ban hành: thông tin ngày công văn được ban hành
  4. Ngày hiệu lực: thông tin ngày công văn có hiệu lực
  5. Ngày kết thúc: thông tin ngày công văn kết thúc
  6. Mô tả: thông tin mô tả về Công văn nếu có
  7. File công văn
  1. (1) Tải file: Tải định dạng JPG /PNG/ PDF trực tiếp về máy tính.
  2. (2) Xem file: Xem trực tiếp ảnh/ file PDF trên trình duyệt tương ứng.
  (Đối với file PDF chỉ xem được 1 trang đầu tiên, nên Merchant cần chọn tải về để xem đầy đủ file).
  *** Ảnh minh họa khi nhấn vào “Xem file”
  • Nhấn chọn biểu tượng “x” để đóng
  • Nhấn vào nút “Tải về” để tải file với định dạnh tương ứng về máy